ANKARA
0312 473 78 73
İSTANBUL
0216 461 78 73

Sera Gazları Nedir Nelerdir PFTBA perflorotirbütilamin

Sera gazı :Yeryüzü, atmosfer ve bulutlar tarafından kızılötesi ışıma spektrum aralığında belirli dalga boylarında soğurulan ve salınan, atmosferin hem doğal hem de antropojenik gaz bileşeni olarak tarif edilir. 
Dünyada bu tarife uyan ve sera gazı olarak tanımlanan  Sera gazları
1. Karbon dioksidi (CO2),
2. Metan (CH4),
3. Azot oksidi (N2O),
4. Hidroflorokarbonları (HFC),
5. Perflorokarbonları (PFC)
6. Kükürt hekzaflorürü (SF6) 

Yukarıdaki tanımlanan gelecek için en büyük tehditlerinden kabul edilen sera gazlarına bir yenisi daha eklendi.


Toronto Üniversitesi Kimya Fakültesi bilimadamlarından 5 kişilik araştırma ekibinden Angela Hong, kısaca "PFTBA" olarak adlandırdıkları "perflorotirbütilamin" isimli gazın, 20. yüzyılın ortalarından itibaren elektrik endüstrisinde kullanıldığını açıkladı.


NASA’nın da ortak olduğu ve The Geophysical Research Letters dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, PFTBA doğal yolla meydana gelmiyor ve iklimler üzerindeki potansiyel etkileri, diğer gazlara oranla rekor seviyede yüksek.


Angela Hong, "PFTBA’nın, atmosferdeki moleküllerin radyoaktif ışıma etkileri içinde en yüksek değerde olanı olduğunu saptadık. Sürpriz bir şekilde de Toronto’da topladığımız tüm hava örneklerinde kolaylıkla tesbit ettik. Çok uzun ömürlü bir gaz ve bu yüzden iklim değişikliklerini etkileme potansiyeli de yüksek" dedi.


Kanadalı bilimadamları tarafından keşfedilen gazın, karbondioksitten 7 bin kat daha güçlü olduğu belirtildi.