ANKARA
0312 473 78 73
İSTANBUL
0216 461 78 73

Sera Gazı Nedir Sera Gazları Nelerdir Nasıl Oluşur Sera Gazı Etkisi Nedir Sera Gazı Emisyonu Nedir Nasıl azaltılırSera Gazı Nedir, Sera Gazları Nelerdir, Sera Gazı Nasıl Oluşur, Sera Gazı Etkisi Nedir, Sera Gazı Emisyonu Nedir, Sera Gazı Nasıl Azaltılır,

Sera Gazı Nedir

Karbon dioksit (CO2), Metan (CH4), Nitröz Oksit (N2O), Hidroflorür karbonlar (HFCs), Perfloro karbonlar (PFCs), Sülfürhekza florid (SF6) gibi gazlarından oluşan ve atmosferde ısı tutma özelliğine sahip bileşiklere sera gazı denir.

 

Sera Gazı Etkisi Nedir

Güneşten gelen ışın ve ışıklar atmosferden filitrelenerek geçer  yer küreyi ısıtır yer küredeki ısı kaybıda atmosfer tarafından engellenir atmosferin ısıyı geçirme ve tutma özelliğine sera gazı etkisi denir.


Sera Gazları Nelerdir

Başlıca Sera Gazı Etkisi yapan ve Kyöto protokolünde sera gazı olarak kabul edilen bileşikleri

 • Karbon dioksit (CO2),
 • Metan (CH4),
 • Nitröz Oksit (N2O),
 • Hidroflorür karbonlar (HFCs),
 • Perfloro karbonlar (PFCs),
 • Sülfürhekza florid (SF6)

gibi gazlarlardır

 

Sera Gazı Nasıl Oluşur ?

Sera etkisi yapan kükürt ve azot oksitleri gibi gazlar aynı zamanda yağmurlarla asit oluşturup asit yağmurları şeklinde yer yüzüne döndüklerinden zararları daha erken anlaşılmış olup salınmaları uzun yıllar önce yasaklanan gazlardır. Havadaki miktarları Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve her ülkenin hava kalitesini koruma yönetmelikleri ile sınırlandırılmış olup,  sürekli ölçülerek kontrol altında tutulur. Ayrıca toplam miktarları çok az olmak zorunda olduğundan küresel ısınmaya neden olacak sera etkisindeki payları daha düşüktür. Su buharının miktarı ise suyun doğal çevrimi ile sabit kalırken, karbon dioksit miktarı sanayi devriminden bu yana sürekli artmış ve artmaya devam etmektedir.

Aslında karbon dioksit karbon çevriminin bir bileşeni olup, karbon içeren tüm maddelerin oksijenle yükseltgenmeleri veya yanmaları sonucu atmosfere geçer. Bitkiler fotosentezle havadaki karbon dioksiti alır, selüloz ve diğer karbonhidratlar şeklinde bağlar. Canlı besin zincirinin bir parçası olur. Toprak altında kalan canlı atıkları havasız ortamda fosil yakıtları oluşturur. Ayrıca yağmur sularında çözünen karbon dioksit de sulara karışarak karbonatlı çökeltileri oluşturur. Mesela kireç taşları yakılırken havaya giden karbon dioksit kirecin sertleşmesi sırasında havadan tekrar alınır. Bu tür doğal çevrimle havadaki karbon dioksit miktarı milyonlarca yıldır sabit kalırken sanayileşme devrimi ile doğal çevrimi dengesi de bozulmuştur. Bir yandan fosil yakıtların gittikçe artan miktarlarının enerji amaçlı ( termik santralarda, araçlarda, ısıtma sistemlerinde vb) yakılması ile artarken, bir yandan da orman varlığı ve yeşil örtünün azalması ile havadan tekrar bağlanan miktarı azalmıştır. Bu dengesizlik nedeniyle 1850 yılında havadaki karbon dioksit miktarı milyonda 280 (yani 280 ppm) kadarken, 2000 yılında 380-400 ppm’e ulaşmıştır. Daha acı gerçek ise havadaki artışının her geçen gün daha hızlanmasıdır.


Sera Gazı Emisyonu Nedir ?

Karbon dioksit (CO2), Metan (CH4), Nitröz Oksit (N2O), Hidroflorür karbonlar (HFCs), Perfloro karbonlar (PFCs), Sülfürhekza florid (SF6) gibi gazların atmosfere verilen miktarına sera gazı emisyonu denir.


Sera Gazı Nasıl Azaltılır

Sera Gazını azaltmaktan maksat Sera Gazı etkisi yapan Sera Gazı Emisyon Miktarlarının azaltılması ile mümkündür. Sera gazı emisyonunu azaltmak için;

 •  Enerji yoğun sanayileşmeden enerji az yoğun sanayileşmeye geçiş teşvik edilmeli,
 • Enerji yoğun sanayi tesisleri için sera gazı emisyon sınırlaması ile ilgili çalışmalar yapılmalı,
 • Ulaşımda yakıt yoğun taşımacılıktan yakıt az yoğun taşımacılığın önü açılmalı,
 • Çöplerin vahşi şekilde depolanmasına son verilmeli ve çöp depolama alanları biyoreaktörlere dönüştürülmeli,
 • Değerlendirilebilir atıkların geri kazanımı ile ilgili entegre bir yönetim sistemi oluşturulmalı ve bu konuda sanayileşmenin önü açılmalı,
 • Yalıtımsız binalarla ilgili yeni vergi sistemi uygulamaya konmalı,
 • Yaşlı araçlarla ilgili vergi sistemi yeniden düzenlenmeli,
 • Yaşlı deniz araçları kademeli olarak hizmetten kaldırılmalı,
 • Emisyon değerleri düşük taşıtlar ve deniz araçları teşvik edilmeli,
 • Sulak alanlar koruma altına alınmalı,
 • Ağaçlandırmada seferberlik ilan edilerek orman alanları artırılmalı,
 • Göl ve göletler artırılmalı,
 • Şehirde yaşlı araçların toplu taşıma aracı olarak kullanılmasına son verilmeli,
 • Şehirlerde yeşil alanlar artırılmalı,
 • Enerji verimliliği düşük ısıtma, soğutma ve mutfak aletlerinin kullanımına kademeli olarak son verilmeli,
 • Enerjiyi verimli kullanan aletler ve ekipmanlar teşvik edilmeli,
 • Şehirlerde işyerine ve okullara gitmek için bisiklet yollar yapılmalı,
 • Atıksular arıtılmalı,
 • Kalorisi yüksel atıklar, fosil yakıtlar yerine, ek yakıt olarak kullanılmalı,