ANKARA
0312 473 78 73
İSTANBUL
0216 461 78 73

Sera Gazı Doğrulamada Güven Seviyesi Nedir Makul ve Sınırlı Güven Arasındaki fark Nedir Nelerdir


Sera Gazı Onaylamanın veya doğrulamanın amacı, sera gazı beyanında maddî hatası olup olmadığına dair onaylayıcı veya doğrulayıcının bir onaylama veya doğrulama açıklaması yapmasına imkân sağlamaktır.
Bu şekilde yapılan açıklamada daha önceden anlaşılmış bir güven sevyesinde yapılması gerekir. 

Güven seviyesi Nedir ? 


Projenin veya kuruluşun sera gazı beyanıyla ilgili onaylama veya doğrulama sürecinin başlangıcında, hedef kullanıcının ihtiyaçları dikkate alınarak müşteri tarafından aranan güven seviyesi oluşturulur. Güven seviyesi, onaylayıcının veya doğrulayıcının sonuca ulaşmak için ihtiyaç duyduğu göreceli güven derecesini belirler.

Mutlak güven, kararın uygulanması, deneyin kullanılması, kontrolün yapısından kaynaklanan sınırlamalar ve bazı delil tiplerinin kalitatif yapısı gibi bazı faktörlerden dolayı mümkün değildir. Onaylayıcı veya doğrulayıcı, toplanan delili değerlendirir ve onaylama veya doğrulama açıklamasında kararını ifade eder.

Genellikle, iki güven seviyesi vardır. Bunlar:
- “Makul güven Seviyesi”,
- “Sınırlı güven Seviyesi”.

Makul Güven Seviyesi Nedir ? 


Makul güven seviyesi , onaylayıcı veya doğrulayıcı, sorumlu tarafın sera gazı beyanının maddî hataları içermediği makul ancak mutlak olmayan bir güven seviyesi sağladığını belirten bir seviyedir.

Örnek – Makul bir güven seviyesini ifade eden bir onaylama veya doğrulama açıklaması, aşağıdaki şekilde yazılabilir:

Uygulanan sürece ve prosedürlere dayalı olarak, sera gazı beyanı,
            - Maddî hata bulundurmayarak ve sera gazı veri ve bilgilerini adil bir şekildetemsil ederek ve
            - Sera gazının hesaplanmasına, izlenmesine ve raporlanmasına dair ilgili uluslararası standard veya ilgili ulusal standardlar veya uygulamalar uyarınca hazırlanır.

Sınırlı Güven Seviyesi Nedir ?

Sınırlı güven seviyesi, sera gazı beyanını desteklemek için temin edilen sera gazı veri ve bilgisinin ayrıntılı bir şekilde denenmesine daha az önem vermesiyle makul güven seviyesinden ayrılır. Sınırlı güven seviyesi için, onaylayıcının veya doğrulayıcının hedef kullanıcıyı makul güven seviyesinin sağlanacağı konusunda yönlendirmemesi önemlidir.


Örnek – Sınırlı bir güven seviyesini ifade eden bir onaylama veya doğrulama açıklaması aşağıdaki şekilde yazılabilir:

Yürütülen sürece ve prosedürlere dayalı olarak, sera gazı beyanının,
            - Maddî hata bulundurmayarakı ve sera gazı veri ve bilgilerini adil bir şekilde temsil ederek ve
            - Sera gazının hesaplanmasına, izlenmesine ve raporlanmasına dair ilgili uluslararası standard veya ilgili ulusal standardlar veya uygulamalar uyarınca hazırlandığı
konusunda bir delil yoktur.


Sera gazı bilgilerine dayalı sorumlu tarafın sera gazı beyanının hazırlanmasına ilişkin yardım, bağımsızlığın ihlali olarak değerlendirilir ve bu durumda onaylayıcı veya doğrulayıcı herhangi bir güven belirtmemelidir.
Gerekli güven seviyesi, sera gazı programına göre belirlenmeli ve gerekli maddeselliği göz önünde bulundurmalıdır.