ANKARA
0312 473 78 73
İSTANBUL
0216 461 78 73

Önemli Duyuru

1- Covid 19 Nedeniyle, henüz saha denetimleri yapılamayan müşterilerimizin Doğrulama Saha Denetimleri 01 Eylül 2020-15 Ekim 2020 tarihleri arasında yürütülecektir. Müşterilerin Bakanlığa Rapor Teslimleri için son tarih 15 Ekim 2020’dir.

Bakanlık tarafından gönderilen bilgilendirme metni aşağıda yer almaktadır, kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Gönderen: İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı
Konu: Sera Gazı Doğrulama Faaliyetlerine Ertelenmesi Hk. (EÇBS Giriş Yetkisi Olmayan Kurum ve Kuruluşlara)

Bakanlığımız tarafından, sera gazı doğrulama faaliyetlerine ertelenmesine ilişkin alınan karar gereği oluşturulan Duyuru Metni aşağıdaki gibidir; Bilindiği üzere, 17/05/2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmeliğin 7nci maddesinin 1inci fıkrası uyarınca "Ek-1'de yer alan faaliyetleri yürüten işletmeciler, her yıl 30 Nisan tarihine kadar bir önceki yılın 1 Ocak - 31 Aralık tarihleri arasında izlenen sera gazı emisyonlarını Bakanlığa raporlamak zorundadır." hükmü yer almaktadır. Konu ile ilgili olarak, Bakanlığımızca 17.03.2020 tarihli ve 7785119-611.04-E-68968 sayılı resmi yazı ile duyurusu yapılan, doğrulanmış sera gazı emisyon raporlarının son iletilme tarihi olarak 22 Mayıs 2020 olarak belirlenmiştir. Ancak, dünyada ve ülkemizde de vaka bulguları artan Covid-19 salgını nedeniyle, bahse konu son tarihe ilişkin sürenin uzatılma gereği hasıl olmuştur. Bilindiği üzere, tesislere gerçekleştirilen saha ziyaretleri, doğrulama işlemlerinde elde edilen verinin sağlıklı ve güvenilir olması açısından sürecin en önemli adımlarından biri olarak değerlendirilmektedir. Hal böyle iken, olağanüstü durumun boyutları ve etki süresinin belirsizliği nedeniyle, doğrulayıcı kuruluşların henüz gerçekleştirilememiş saha ziyaretlerinin gerçekleştirilebilmesi için 2019 yılı sera gazı emisyon doğrulama raporlarına yönelik iş ve işlemlerin, bu yıla mahsus olarak, 01 Eylül 2020-15 Ekim 2020 tarihleri arasında yürütülmesi uygun mütalaa edilmektedir. Öte yandan, doğrulayıcı kuruluşlar tarafından 2019 yılı sera gazı emisyon doğrulaması tamamlanmış ve Bakanlığa e-posta ile beyan edilmiş tesislere ilişkin son bildirim tarihi, görülen lüzum üzerine ve söz konusu yönetmeliğin ilgili hükmü gereğince 1 Haziran 2020 olarak revize edilmiştir. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

2- Sağlık Bakanlığı ve Türkak Tarafından Covid-19 Tedbirleri kapsamında alınması gerekli önlemler hakkında rehberler yayınlandı, AURA Doğrulama olarak bu rehberlere uygun düzenlenmeler yapılmıştır. Türkak Rehberleri için linki tıklayınız https://www.turkak.org.tr/Duyuru/69