ANKARA
0312 473 78 73
İSTANBUL
0216 461 78 73

ISO 14066 Sera Gazı Baş Doğrulayıcıları Doğrulama Ekibi Yeterlilik Yetkinlik Kriterleri Standardı Nedir

ISO 14066 Standardı Nedir ?

ISO 14066 Standardı, Sera Gazı program yöneticileri, düzenleyicileri, Doğrulama kuruluşları ve doğrulama kuruluşları bünyesinde çalışan  ve Doğrulama Ekibinin takımlarının yetkinlik ve yeterlilik kriterleri ile ilgili bilgi veren rehber standarttır.

Sera Gazı Doğrulayıcı Kuruluşun Kuruluşlarının nasıl olması gerektiği nasıl yönetilmesi gerektiği gibi rehber bilgiler ISO 14065 Standardında belirtilmiştir.  Sera Gazı Doğrulayıcı Kuruluşlarının doğrulama faaliyetlerini yapabilmesi için gerekli en önemli unsur Doğrulama Faaliyetlerinde görevli Baş Doğrulayıcı (Takım Lideri veya Baş Denetçi) Doğrulayıcı ve Teknik Uzmanlardan oluşan Denetim doğrulama Ekipleridir.

Doğrulayıcı Kuruluşların Bu doğrulama ekibinin ve ekip üyelerinin belirlenmesi eğitilmesi gibi bir çok yetkilik ve yeterlilik ile ilgili konular ISO 14066 Standardında tanımlanmıştır.

ISO 14066 Standardı Doğrulayıcı Kuruluşlar için bir rehber niteliğindedir ve ISO 14065 akreditasyon standardını tamamlayıcı işlev görür. 

ISO 14066 Standardında geçen Tanımlar Terimler İfadeler Nedir ?

Sektör : Ortak özellikleri ve benzer Sera Gazı kaynaklarını, yutaklarını ve rezervuarlarını paylaşan teknik alan.

Takım lideri (Baş Doğrulayıcı Ekip Lideri) : Doğrulama ekibinintakımını yöneten kişi.

Profesyonel şüpheci : Kanıtları sorgulayıcı bir düşünce ve eleştirel olarak değerlendirmeyi içeren davranış.

Yetkinlik : Amaçlanan sonuçları elde etmek için bilgi ve becerileri uygulama yeteneği. 

ISO 14066 Standardının İlkeleri Prensipleri Nedir Nelerdir ?

Prensiplerin uygulanması geçerli kılma ve doğrulamanın gerçekleştirilmesi için doğrulama ekibi takım üyelerinin uzmanlığını değerlendirmede temeldir. Prensipler, ISO 14066 standardın gerekleri için temel oluşturur ve bu gereklerin uygulanmasında kılavuzluk eder. 

Bağımsızlık

Bağımsızlık prensibi aşağıdakileri içerir:

- Yapılacak geçerli kılma veya doğrulama faaliyetinde tarafsız kalma ve yanlılık ve çıkar çatışmasından arınmış olmayı,

- Geçerli kılma veya doğrulama faaliyeti sırasında elde edilen nesnel delile dayalı olabilecek bulguları ve yorumları sağlamak amacıyla, geçerli kılma veya doğrulama süresince nesnelliğin sürdürülmesini. 

Dürüstlük

Bütünlüğün prensibi, geçerli kılma veya doğrulama süreci boyunca, güvenilir olmayı, onurlu olmayı, titiz ve sorumlulukla çalışmayı, yasalara uymayı, yasanın öngördüğü gizliliği sürdürmeyi ve açıklamayı yapmayı kapsayan adil davranış göstermeyi içerir. 

Adil sunum

Adil sunumun prensibi aşağıdakileri içerir:

- Geçerli kılma ve doğrulama faaliyetlerinin, bulguların, yorumların ve raporların gerçek ve doğru bir şekilde yansıtılması.

- Takım üyeleri, sorumlu taraf ve müşteri arasında çözümlenmemiş olan farklı görüşlerin yanı sıra, geçerli kılma veya doğrulama süreci sırasında karşılaşılan önemli engellerin rapor edilmesi. 

Mesleki özen

Mesleki özen prensibi aşağıdakileri içerir:

- Müşteriler ve hedeflenen kullanıcılar tarafından gerçekleştirilen görev ve oluşturulan güvene atfedilen

riske göre mesleki özenin ve değerlendirmenin uygulanması,

- Geçerli kılma veya doğrulamayı yapacak gerekli uzmanlığa sahip olmak.

 

Mesleki değerlendirme

Mesleki değerlendirmenin prensipleri aşağıdakileri içerir:

- Gözlemler, bilgi, deneyim, literatür ve diğer bilgi kaynaklarına dayalı anlamlı ve doğru sonuçları

oluşturabilmeyi, fikir verebilmeyi ve yorum yapabilme,  Mesleki şüpheciliği gösterme.

 

ISO 14066 Standardının İçeriği  Nedir?

İçindekiler
Önsöz
Giriş
1 Kapsam
2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar
3 Terimler ve tarifler
3.1 Yetkinlik gereklerine özgü terimler
3.2 Sera gazı ile ilgili terimler
3.3 Kişiler ve kurumlar ile ilgili terimler
3.4 Geçerli kılma ve doğrulama ile ilgili terimler
4 Prensipler
4.1 Genel
4.2 Bağımsızlık
4.3 Dürüstlük
4.4 Adil sunum
4.5 Mesleki özen
4.6 Mesleki değerlendirme
4.7 Kanıta dayalı yaklaşım
5 Takım yetkinliği
5.1 Genel
5.2 Bilgi
5.3 Beceriler
6 Sektör yetkinliği
7 SG geçerli kılma veya doğrulama bildirimlerinin incelenmesi için yetkinlik
8 Geçerli kılma ve doğrulama bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi
8.1 Genel
8.2 Bilgi ve becerilerin gösterilmesi
8.3 Bilgi ve becerilerin sürdürülmesi
Ek A (Bilgi için) Profesyonel şüpheciliğin kanıtı ve uygulanması
Ek B (Bilgi için) Geçerli kılma takımı ve doğrulama takımı üyelerinin yetkinliğini değerlendirmek için yöntemler
Ek C (Bilgi için) Sektör yetkinliği
Ek D (Bilgi için) ISO 14065:2007’deki geçerli kılma ve doğrulama yetkinlik gerekleri ile geçerli kılma takımları ve doğrulama takımları için gerekli olan beceriler ve yetenekler arasındaki ilişki
Ek E (Bilgi için) Bir geçerli kılma takımı veya bir doğrulama takımında takım üyeleri olarak her bireyin eğitilmeye başlanması için giriş düzeyi farkındalığının ön koşulunun örneği
Ek F (Bilgi için) Kişisel davranış