ANKARA
0312 473 78 73
İSTANBUL
0216 461 78 73

ISO 14065:2020, ISO 17029 ve ISO 14064-3 Yeni Revizyon Standardı Hakkında Bilgilendirme ve Uyum Çalışmaları Hakkında Bilgilendirme

Aralık 2020'de Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) , 2007'den beri sera gazı beyanlarının doğrulanması ve onaylanmasını gerçekleştiren kuruluşların kurulması ve yönetilmesi için kullanılan bir standart olan ISO 14065'in 3. Baskısını yayınlamıştır.  Standarttan sorumlu çalışma grubu olan ISO TC 207, kapsamını genel olarak çevresel bilgi beyanlarını kapsayacak şekilde sera gazı beyanlarının ötesine genişletmiştir. Yeni yayınlanan ISO 14065:2020 standardı, genel olarak beyanların doğrulanması ve/veya onaylanması için kullanılan ISO/IEC 17029 standardının,  çevresel beyanların doğrulanması ve onaylanmasını gerçekleştiren Doğrulayıcı ve/Onaylayıcı Kuruluşlar için özel ek şartlarını sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Almanya, Frankfurt'taki Ekim 2019 toplantısında IAF, ISO/IEC 17029'u yayın tarihinde (Ekim 2019'un sonları) geçerli olmak üzere normatif bir standart olarak onaylanmıştır. ISO 14065, normatif bir referans olarak ISO/IEC 17029'a atıfta bulunur ve bu standardın maddelerini referans olarak içerir. ISO 14065, şu özellikleriyle ISO/IEC 17029'dan farklıdır:

  • çevresel bilgilerin doğrulanması ve onaylanmasında kullanıma özel terimleri ve tanımları içerir,
  • ISO/IEC 17029'da bulunan bazı gereksinimleri genişletir ve
  • doğrulayıcı ve onaylayıcı kuruluşlar tarafından kullanılmak üzere ISO TC 207 tarafından geliştirilen benzersiz bir normatif ve bilgilendirici Ekler seti sağlar.

ISO 14065:2020 Ekleri Şunlar oluşmaktadır:

Ek A , standartta kullanılanlardan varyant adlarını gösteren bir tablo ve hatalı beyan türlerini ve bunların görüş türleriyle nasıl ilişkili olduğunu açıklayan bir tablo dahil olmak üzere görüş türleri hakkında bilgi sağlar.

Ek B , müşterileri doğrulanmış veya onaylanmış beyanlara atıfta bulunduğunda benimsemeleri gereken kurallar ve markaların kullanımı hakkında Doğrulayıcı ve Onaylayıcı Kuruluşlara rehberlik sağlar.

Ek C , üzerinde Mutabık kalınan Prosedürler sözleşmesinin sonuçlandırılması üzerine Doğrulayıcı/Onaylayıcı Kuruluşlar tarafından yayınlanan olgusal bulgulara ilişkin raporların örneklerini sağlar.

Ek D , yeşil tahvilin geçerli kılınması, doğrulanması ve Mutabık kalınan Prosedürler için geçerli ek gereksinimleri tanımlar.

Ek E , sera gazı doğrulaması, onaylanması ve Mutabık kalınan Prosedürler için geçerli ek gereksinimleri belirtir.

Ek F , ISO 14097'ye (şu anda Nihai Taslak Uluslararası Standart aşamasında) uygun olarak yapılan iklim değişikliği ile ilgili raporlama yatırımları ve finansman faaliyetleri ile ilgili doğrulama, onaylama ve Üzerinde Mutabık kalınan Prosedürler için geçerli ek gereklilikleri belirtir.

ISO 14065'i geliştiren ISO TC 207'deki Ortak Çalışma Grubu, çevresel bilgilerle ilgili normatif standartlar yayınlandığında ek normatif Ekler eklemeyi beklemektedir. Bunlardan ilki, su ayakizi beyanlarının doğrulanması ve onaylanması için gereklilikleri belirleyen ISO 14017'dir (bu belge şu anda Komite Taslağı aşamasındadır).

Frankfurt'ta yayınlanan geçiş kılavuzuna göre, "ISO 14065'in yeni versiyonuna karşı herhangi bir akreditasyon, ISO/IEC 17029'a göre akredite olma şartını gerektirecektir." Akreditasyon kuruluşlarının (Tükiye’de TÜRKAK), Doğrulayıcı ve Onaylayıcı Kuruluşları standardın 3. baskısına akredite etmeye hazır olmaları için ISO 14065'in yayın tarihinden itibaren 12 ay kadar süreleri vardır. Bazı akreditasyon kuruluşları hazırlanmasının bundan daha az zaman alacağını ve ISO/IEC 17029 ve ISO 14065:2020 akreditasyonlarının 2021'in ikinci yarısında gerçekleşmeye başlayacağını tahmin edilmektedir.

ISO 14065:2020, ISO 14064-3'ü revize eden aynı uzmanlar tarafından yazılmıştır ve ISO 14065 normatif olarak bu belgeye atıfta bulunmaktadır.  Bu nedenle birçok Doğrulayıcı ve/veya Onaylayıcı Kuruluş aynı anda yeni akreditasyon standardına ve ISO 14064-3:2019'a geçiş yapması düşünülmektedir.  Özellikle ISO 14065, ISO 14064-3:2019 ile aynı terminolojiyi kullanır ve bu belgede tanımlanan yeni bir görev türü olan Mutabık kalınan Prosedürlere atıfta bulunur.  Doğrulayıcı ve Onaylayıcı kuruluşların, ISO 14065:2020 ve ISO 14064-3'e geçişi için son tarih Nisan 2023 olarak belirlenmiştir.

Tüm bu bilgilendirmeden hareketle, AURA,  Yönetim sistemi bağlamında ISO 17029,  ISO 14065:2020 ve ISO 14064-3 konusunda uyum çalışmalarını yapmış olup bu doğrultuda yapılması planlanan TÜRKAK denetimine  hazırlık çalışmalarını sürdürmektedir.