ANKARA
0312 473 78 73
İSTANBUL
0216 461 78 73

iso 14065 Sera Gazı Doğrulayıcı Kuruluşlar Doğrulama Firması Akreditasyon Şartları Standardı Nedir


iso 14065 Sera Gazı akreditasyon standardı Nedir, iso 14065 Sera Gazı,  doğrulama firması, doğrulayıcı kuruluşlar, akreditasyon şartları, nedir, nasıl akredite olunur
iso 14065 Nedir : iso 14065 Sera Gazı Doğrulama ve Onaylama Yapan kuruluşların Uluslar arası akreditasyonu için gerekli şartları açıklayan standardıdır. 
ilk yayını iso 14065: 2007 versiyonu olup bu versiyon iptal edilerek 2013 yılında en son versiyonu olan iso 14065 2013 standardı yayınlanmış ve şu anda bu standart yürürlülüktedir.

iso 14065 Sera Gazı Doğrulayıcı Kuruluşların Akreditasyon standardı iso 14064-1 Sera Gazı Envanterinin onaylanması ve iso 14064-2 Sera Gazı Projelerinin Onaylanması ve Doğrulanması standartlarına göre hazılanmış firmalara doğrulama ve oanylama yapan Doğrulayıcı kuruluşlar firmaların akreditasyon şartlarını açıklamaktadır. 

Akredite olacak Sera Gazı Doğrulama firmları Doğrulayıcı Kuruluşlar iso 14065 standardına göre şartları yerine getirip IAF'a bağlı akreditasyon kuruluşlarına başvuru yapıp akredite olabilmektedir. 

iso 14065 stadardının içeriği aşağıdaki gibidir. 

ÖNSÖZ

GİRİŞ

1. KAPSAM

2. ÖRNEK OLUŞTURAN REFERANSLAR

3. TERİMLER VE TANIMLAMALAR

3.1 Sera gazları İle ilişkili Terimler

3.2 İnsan ve Organizasyonlarla İlişkili Terimler

3.3 Doğrulama ve Onaylama İle İlişkili Terimler

3.4 Tanıma ve Güvence İle İlişkili Terimler

4. PRENSİPLER

4.1 Tarafsızlık

4.2 Yetkinlik

4.3 Karar vermede gerçekçi yaklaşım.

4.4 Açıklık

4.5 Gizlilik

5. GENEL ŞARTLAR

5.1 Yasal durum

5.2 Yasal ve sözleşmeli konular.

5.3 Yönetişim ve yönetim taahhüdü

5.4 Tarafsızlık

5.5 Sorumluluk ve finansman

6. YETERLİLİKLER

6.1 Yönetim ve personel

6.2 Personelin Yeterlilikleri

6.3 Personel Düzenleme

6.4 Sözleşmeli onaylayıcıların veya doğrulayıcıların kullanımı

6.5 Personel kayıtları

6.6 Dışa açılma

 

7. İLETİŞİM VE KAYITLAR

7.1 Talep eden tarafa veya sorumlu tarafa verilen bilgiler.

7.2 Talep eden tarafa veya sorumlu tarafa sorumluluklarının bildirilmesi

7.3 Gizlilik

7.4 Kamunun ulaşabildiği bilgiler

7.5 Kayıtlar

 

8. DOĞRULAMA VE ONAYLAMA İŞLEMİ

8.1 Ön Sözleşme

8.2 Yaklaşım

8.3 Doğrulama veya doğrulama

8.4 Doğrulama veya onaylama durumunun incelenmesi ve yayınlanması

8.5 Kayıtlar

8.6 Doğrulama veya onaylama sürecinden sonra keşfedilen gerçekler

  

 

 

Sera Gazı Standartları arasındaki bağlantı ve İlişkiyi anlatan Şekil aşağıdaki gibidir.