ANKARA
0312 473 78 73
İSTANBUL
0216 461 78 73

iso 14064-3 2019 Standardı Nedir Sera Gazı Beyanlarının Doğrulanması ve Onaylanması Standardı

ISO 14064-3 2019  Doğrulama ve Onaylama Standardı, sera gazı envanterlerini doğrulama ve sera gazı projelerini geçerli kılma veya doğrulama için ilkelere ve gereklere dair ayrıntılı bilgi verir. ISO 14064-3 2019  Doğrulama ve Onaylama Standardı, sera gazına ilişkin geçerli kılma veya doğrulama sürecini tarif eder, geçerli kılma veya doğrulama planlaması, değerlendirme işlemleri ve kuruluşun veya
projenin sera gazı beyanlarının değerlendirmesi gibi bileşenleri belirtir. ISO 14064-3 2019, kuruluşlar veya bağımsız kullanıcılar tarafından sera gazı beyanlarını onaylamak veya doğrulamak için kullanılmaktadır.

ISO 14064-3 2019  Doğrulama ve Onaylama Standardı, sera gazı bilgilerinin onaylama ve doğrulama işlemlerini yürütenler için, ilkeleri ve gerekleri ortaya koyar ve kılavuzluk sağlar. Bu standardın, aşağıdakiler de dahil, muhtemel kullanıcıların büyük bir kısmına faydalı olması amaçlanmıştır:
- Birinci, ikinci ve üçüncü taraf sera gazı onaylayıcıları ve doğrulayıcıları,
- Sera gazı projelerinin geliştirilmesinde ve kabulünde yer alan kişi ve kuruluşlar,
- Sera gazı bilgilerinin iç tetkiklerini yürüten kuruluşlar,
- Sera gazı onaylayıcılarının ve doğrulayıcılarının eğitiminde yer alan kuruluşlar,
- Gönüllü ve zorunlu sera gazı program yöneticileri,
- Yatırımcı, finans ve sigorta birlikleri,
- Mevzuat hazırlayanlar ve emisyon ticareti ve emisyon veya uzaklaştırma denge programlarının akreditasyonunda ve uygunluk değerlendirmesinde yer alanlar.

ISO 14064-3  Doğrulama ve Onaylama Standardı gerekleri, maddî hatalar hariç, bir kuruluşun veya projenin sera gazı beyanlarının tam, doğru, ilgili ve şeffaf olduğuna dair hedef kullanıcılara güvence vermeyi amaçlayan bir süreci tarif eder. Onaylama ve doğrulama süreçleri birbirine benzerdir ancak, faaliyetlerin öneminde farklılıklar vardır. Süreç, iç ve dış olmak üzere iki yolla uygulanabilir. İç uygulamalarda bu standard kılavuz olarak kullanılırken, dış uygulamalarda, bu standard bir gerekler kümesi olarak kullanılabilir.

Sera Gazı Beyanlarının Onaylama ve doğrulama faaliyetlerinin genişliği aşağıdaki hususlara dayalıdır:
- Gerekli güven seviyesi,
- Hedef kullanıcının ihtiyaçları,
- Onaylama veya doğrulama faaliyetlerinin amaçları,
- Onaylama ve doğrulama kriterleri.

Bir sera gazı beyanı, performansın farklı boyutları hakkında aşağıda verilenler gibi bir açıklama olabilir.
a) Kuruluşa ait sera gazı emisyonlarının veya uzaklaştırmalarının hesaplanması,
b) Projeye ait sera gazı emisyon azaltmalarının veya uzaklaştırma iyileştirmelerinin hesaplanması,
c) ISO 14064-1 2018 veya ISO 14064-2 2019 ’nin gerekleriyle uygunluk,
d) Mevzuat düzenlemelerinin veya sera gazı programlarının ilkeleriyle ve gerekleriyle uyumluluk,
e) İç sistemlerin ve kontrol süreçlerinin performansı veya etkinliği
f) Faaliyet süreçlerinin performansı veya etkinliği.

ISO 14064-3:2019 Standardının Revizyonunda 2019 Yeni Versiyonunda Değişiklikler Nedir Nelerdir Lütfen Tyıklayınız 

Sera Gazı Standartları arasındaki bağlantı ve İlişkiyi anlatan Şekil aşağıdaki gibidir.