ANKARA
0312 473 78 73
İSTANBUL
0216 461 78 73

ISO 14064-2 2019 Standardı Revizyonu Nedir ISO 14064-2 2019 Değişiklikleri Nelerdir 2006 Farkı Nedir

ISO 14064-2:2019 Proje Bazında Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılması Uzaklaştırılması ve İyileştirilmesi Standardı Nedir ?

ISO 14064-2: 2019 - Sera Gazları - Bölüm 2: Sera Gazı Emisyon Azaltmalarının veya Uzaklaştırma İyileştirmelerinin Ölçülmesi, İzlenmesi ve Raporlanması için Proje Seviyesinde Rehber Standart  ISO 14064 Standart Ailesinin 2. Standardı olup proje emisyonlarını izlemek, ölçmek ve raporlamak için ilke ve gereksinimleri ortaya koyar.

ISO 14064-2:2019 Standardı Sera gazı projelerine veya proje bazlı Sera Gazı Emisyon azaltma faaliyetlerine odaklanır.  Sera gazı emisyonlarını azaltmak ve / veya sera gazı emisyonlarını uzaklaştırma için özel olarak tasarlanmıştır. ISO 14064-2:2019 Standardı  Sera gazı projelerinin onaylanması ve doğrulanması için temel oluşturur.

Sera gazı projeleri ve sonuçta ortaya çıkan sera gazı emisyon azaltımları ve / veya uzaklaştırma iyileştirmeleri için, hedeflenen kullanıcılar ve sera gazı programları arasında karşılaştırılabilir olmaları için, niceliklendirme, izleme ve raporlama için standartlaştırılmış bir yaklaşım gereklidir.  Buna göre, ISO 14064-2:2019 Standardı genel, sera gazı programlarından bağımsız bir çerçeve belirlemekte ve ilgili sera gazı politikaları ve programlarından, iyi uygulamalardan, mevzuattan ve standartlardan gelen diğer gereksinimler ve rehberlik ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmış terim ve kavramları kullanmaktadır.

ISO 14064-2:2019 Standardı sera gazı projeleri için genel şartları içermektedir ve belirli kriterler ve prosedürler öngörmemektedir. Sera gazı programları (örn. Sera gazı ofset programları), sera gazı projelerinde ilave olma, spesifik metodolojiler, proje temel çizgileri vb. İle ilgili ek gereksinimler uygulayabilir. Projenin yokluğunda ne olacağına ek olarak emisyon azaltımları veya azaltma iyileştirmeleri ile sonuçlanmalıdır.

ISO 14064-2: 2019 Standart Revizyonu Değişiklikleri Nedir Nelerdir?

ISO 14064-2:2019 Standardı ilk Versiyonu 2006 yılında yayınlanmış olup 2019 yılında bazı değişiklikler yapılmıştır.  ISO 14064-2:2019 Standart Revizyonunda yapılan temel değişiklikler aşağıda sıralanmıştır:

1. Projenin açıklanması - ISO 14064-2:2019 Standart Revizyonunda proje raporlaması için mevcut uygulamalara ek olarak bu uygulamalar ile birebir uyumlu çeşitli değişiklikler eklendi:
a. Proje sahibinin artık sadece riskleri tanımlamakla kalmayıp, “varsa, bu riskleri yönetmek için alınacak her türlü önlemi” belirtmesi gerekmektedir.
b. İstişareden elde edilen ilgili sonuçların yalnızca “varsa” dâhil edilmesi gerektiği belirtilmiştir.
c. Kronolojik plan gereklilikleri, sera gazı temel zaman periyodunu ve onaylama / doğrulama sıklığını içerecek şekilde genişletilmelidir.

2. Yeni faaliyetler ekleme / projeyi değiştirme – ISO 14064-2:2019 Standart Revizyonunda Yeni faaliyetlerin veya projede değişikliklerin yapıldığı yerlerde, proje sahiplerinin kantitatif sera gazı referanslarını, proje emisyonlarını / azaltımlarını gözden geçirmeleri, güncellemeleri ve gerekirse projeyi yeniden onaylatmaları gerekmektedir. (Bu madde standardın eski 2006 versiyonunda bulunmamaktadır.)

3. Temel senaryonun belirlenmesi – ISO 14064-2:2019 Standart Revizyonunda Eski standart 2006 Versiyonuna ek olarak proje sahibi seçilen temel senaryonun “muhtemel gelecek davranışını” dikkate almalıdır. Bu, pratik olarak, geçmişte projeleri (enerji tasarruflu aydınlatma güçlendirme projeleri gibi) kesinlikle etkileyen bir olgudur. ISO 14064-2:2019 Standart Revizyonu, proje geliştiricilerinin temel senaryonun planlanmış sera gazı azaltımları üzerinde önemli bir etkiye sahip olabileceği için ön planda bunu düşünmelerini gerektirmektedir.

4. İzleme – ISO 14064-2 de izleme her zaman zorunludur, ancak ISO 14064-2:2019 Standart Revizyonunda açıkça proje taraflarının bir izleme planına sahip olmasını ve bu planı takip etmesini gerektirir. Ayrıca, izleme planı, doğru uygulamalara rağmen veriler üzerinde kontroller içermelidir.

5. Belirsizlik- ISO 14064-2:2019 Standart Revizyonunda ISO 14064-1'de olduğu gibi, belirsizlik büyük bir öneme sahiptir. Eski ISO 14064-2 : 2006 versiyonunda belirsizlik konusu tartışılmazken, standardın yeni versiyonunda sera gazı raporunun belirsizlik değerlendirmeleri ve nasıl en aza indirildiği hakkında bir açıklama içermesi gerekmektedir.