ANKARA
0312 473 78 73
İSTANBUL
0216 461 78 73

ISO 14046 Su Ayak İzi Standardı Nedir ISO 14046 Belgesi Sertifikası Nedir Nasıl Nereden Alınır

ISO 14046 Su Ayak İzi Standardı Nedir ?

Suyun verimli kullanımı ve yönetimi; Çevrenin ve canlıların korunması,  kaynakların israf edilmemesi ve  artan talep ve artan su kıtlığı kapsamında çok önemli bir konudur. Yerel, bölgesel ve küresel düzeyde su yönetimi  ve suyun verimli kullanımı Mutlaka önem verilmesi gereken bir konudur.

Suyun kullanımı ile ilgili politik ve kurumsal gündemler gün geçtikçe artmaya başladı. Kurumsal şirketler, Hükümetler  ve Uluslararası kamuoyu tarafından tedarik zincirleri boyunca suyun verimli kullanımı ve yönetimin  önemi kabul edilmektedir.

Suyun Verimli Kullanımı Yönetimi için ve kirletilen su miktarının hesaplanması;  Uluslar arası tutarlı bir değerlendirme tekniği gerekir ve Bu anlamada   ISO 14046 Su ayak İzi Standardı oluşturulmuştur.

 Su_Ayak_İzi_Nedir

Su Ayak İzi Nedir?

Su ayak izi, üretim ve hizmetin bütün aşamaları dahil kullanılan tatlı su miktarının (kirletilen su miktarı ve geri kazanılan su miktarıda dahil), hesaplanması  olarak tanımlanabilir. Su ayak izi hesaplanması, aynı zamanda su ile ilgili çevre üzerindeki potansiyel etkiyi değerlendirme işlemidir. Su Ayak İzi hesaplamasında hem doğrudan su kullanımını, hem de üretim sürecindeki dolaylı su kullanımını hesaba katılması gerekir.

ISO 14046 Standardı Nedir?

ISO 14046 Su Ayak İzi Standardı, doğrudan ve dolaylı kirletilen tatlı su  miktarı  ile geri kazanılan su miktarının hesaplanması için güvenilirlik kazandıracak su izi için yeni standarttır. ISO 14046, ürünlerin, süreçlerin ve kuruluşların su ayak izi değerlendirmeleri için kurallar ve gereksinimler belirler. Değerlendirmede su kalitesini etkileyen hava ve toprak emisyonlarını içerir.

ISO 14046 Su ayak izi Standardı; bir ürün yapmak, bir hizmet sunmak veya bir etkinliği tamamlamak için tüketilen su miktarını ölçmek için bir çevresel hesaplama tekniğidir.

Bir tedarik zinciri içindeki su ile ilgili riskleri tanımlamak için yararlı bir araçtır. ISO 14046 standardı, su ayak izi değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesi ve raporlanması için ilkeleri, şartları ve yönergeleri sağlar.

ISO 14046 Su ayak izi Standardı; Su Ayak İzi Hesaplamalarını yapmak ve yapılan hesaplamaların doğruluğunu değerlendirmek için kullanılan Uluslar arası bir standarttır.

ISO 14046 Standardının Önemi Nedir?

ISO 14046 standardı, üretim için tatlı su kullanımının azaltılmasıyla ilgilidir. Bu standardın endüstride uygulanmasından dolayı, gelecek nesiller için su tasarrufu sağlanmaktadır. Su, dünyadaki önemli doğal kaynaklardan biridir. Dolayısıyla, ISO 14046 standardının uygulanması potansiyel etkiyi belirleyecek ve su tasarrufu için kontrol önlemleri alınacaktır.

ISO 14046 Standardının Ana İçeriği:

 1. Prensipler
 2. Metodolojik çerçeve
 3. Raporlama
 4. Eleştirel inceleme
 5. Toplumsal düşünce
 6. Çevresel Gereklilikler
 7. Yasal yükümlülükler
 8. Kültürel düşünce
 9. Politik değerlendirme
 10. Organizasyon çeşitliliği
 11. Ekonomik koşullar

ISO 14046 Standardı için Gereksinimler:

 ISO 14046 Standardının Yararları:

 • Gelecekteki risklerden kaçınmak için su tasarrufu yapılır.
 • Su ile ilgili çevresel etkiler sürekli olarak azaltılır ve kontrol edilir.
 • Ürün verimi, işlem artar.
 • Politikanızı çevre endüstrileri ve devletle paylaşın.
 • Çevreyi etkilemeden müşteri gereksinimlerini karşılamak.

ISO 14046 Belgesi Nedir Nasıl ve Kimden Alınır?

ISO 14046 Belgesi;  ISO 14046 Standardına göre  belirli bir İzleme Dönemine ait Su Ayak İzi Hesaplamalarını yapmış, standardın ilgili gereksinimlerini sağlamış firma ve organizasyonların Uluslararası Denetim Firmaları tarafından ilgili izleme dönemi veya yılına göre hesaplamaları kontrol edilerek değerlendirildiği ve yapılan değerlendirmeler neticesinde Belirli bir güven seviyesinde doğrulanması neticesinde verilen bir Rapor, Sertifika  veya Belgedir.  

ISO 14046 Su Ayak İzi Belgesi ile ilgili Hizmetlerimiz

AURA olarak Uluslararası ISO 14046 Denetçi ve Baş Denetçilerimiz ile Su Ayak İzi Hesaplamaları yapmak isteyen ve ISO 14046 Standardını uygulamak isteyen firmalara Eğitimler verilmektedir.

Ayrıca ISO 14046 Su Ayak İzi hesaplamalarını yapmış ve standardı uygulayan firmaların hesaplamaları ve standart gereksinimleri denetlenmekte ve hesaplamaları doğrulanarak ISO 14046 Su Ayak İzi Doğrulama Raporu ve Sertifikası verilmektedir.