ANKARA
0312 473 78 73
İSTANBUL
0216 461 78 73

İşletmelerin Sera Gazı Doğrulama Faaliyetleri 2016 yılı itibari ile başlamak zorunda

2015 yılına ait Sera Gazı Emisyon İzleme Planını Çevre Şehircilik Bakanlığına sunan ve onaylanan firmaların işletmelerin 2015 yılına ait Sera Gazı Emisyon Raporlarını ve Sera Gazı Yönetim Sistemlerini Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Ve Raporlanması Hakkında Tebligine  göre 2016 yılın Ocak Şubat Mart ve Nisan ayının 30'na kadar yine Çevre Şehircilik Bakanlığından Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması Ve Doğrulayıcı Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tebliğine göre Doğrulayıcı Yetki Belgesi almış Doğrulama Firmaları Doğrulayıcı Kuruluşlara doğrulatmak zorundalar. 

2015 yılı içerisinde Çevre Şehircilik Bakanlığı Doğrulayıcı Kuruluşların Yetkilendirmesi Doğrulayıcı Baş Doğrulayıcıların Eğitim ve Sınav konularını ivedilikle halledecektir. 


Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Ve Raporlanması Hakkında Tebligine  göre İzleme Planı sunmayan, doğrulatma faaliyetlerini gerçekletirmeyen firmalar işletmeler ise  2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümleri gereğince cezai hükümler uygulanacağını bildirmektedir.