ANKARA
0312 473 78 73
İSTANBUL
0216 461 78 73

2015 ve 2016 Yılı Doğrulayıcı Kuruluşlarla Son Anlaşma Tarihi 30 Haziran 2017 Bakanlığa Teslim 31 Ekim 2017 kadar uzatıldı.

“Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 31/05/2017 Tarihli ve 30082 Sayılı Resmî Gazete yayımlanmıştır.

Yapılan Değişiklik ile Yönetmeliğe tabi işletmelerin tesislerin 2015 ve 2016 izleme dönemine ait Doğrulayıcı Kuruluşlarla sözleşme imzalama tarihi en son tarihi 30.06.2017 tarihinde kadar uzatılmıştır.
30.06.2017 tarihinden sonra herhangi bir şekilde doğrulayıcı Kuruluşlarla sözleşme imzalamayacaktır. Sözleşmelerini 30 Haziran 2017 tarihine kadar yapmayan tesisler 30/10/2017 tarihinden önce raporlarını Bakanlığa gönderseler bile yükümlülüklerini yerine getirmemiş sayılacaktır.

2015 ve 2016 yıllarına ait doğrulanmış emisyon raporlarının Bakanlığa gönderilmesi için son tarih 31/10/2017 olarak belirlenmiştir.