ANKARA
0312 473 78 73
İSTANBUL
0216 461 78 73

Sera Gazı Doğrulama Hizmeti İş akışımız
DOĞRULAMA İLE İLGİLİ BÜTÜN SÜREÇLERİMİZ AŞAĞIDAKİ BELİRTİLEN SIRA VE BİLGİLER ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTÜLMEKTEDİR.


DOĞRULAMAYA HAZIRLIK

Online Çevre Sistemi Üzerinden Doğrulayıcı Kuruluşun Seçimi

İşletme ile Doğrulama Sözleşmesi yapıldıktan sonra Işletmenin Online Çevre Sistemi üzerinden Doğrulayıcı Kuruluş olarak AURA DOĞRULAMA’YI tanımlaması ve seçmesi gerekir.

İşletmeye bu seçimi yaptırmak üzere Firmamızın Yetkilileri İşletme ile bu konuda iletişime geçer bu işlemin yapılmasını sağlar.

İşletmelerden Doğrulamaya İlişkin Bilgi ve Belgelerin Temin Edilmesi ve Bildirimlerin Yapılması

Firmamızın Yetkilileri İşletmenin Sera Gazı İzleme Raporlama konusundaki sorumluları ile iletişime geçerek Doğrulama faaliyetlerinde gerekli olan ve İ.R Tebliği ile tanımlanmış Bilgi ve Belgeleri ve Prosedürleri talep eder. İşletme tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin eksiksizliği ve bilgi ve belgelerin Doğrulama açısından yeterli olup olmadığı  Firmamızın Yetkilileri tarafından kontrol edilir.

Işletme tarafından gönderilen Bilgi ve Belgelerde herhangi bir eksiklik veya yetersizlik durumunda tekrar talep edilir.

Doğrulama esnasında tesis sorumluları ile iletişimin yazılı olmasına özen gösterilir. Bildirimler mail ile yapılır ancak gerekli açıklamaların ve hatırlatmaların yapılması için, telefon v.b. aracılığla sözlü iletişiminde etkin kullanılmasına özen gösterilir. Bu anlamda yapılacak ziyaretlerde, ilgili ziyaretin konusu, ziyarette yapılacak işlemler, tesiste görüşülecek kişiler ve bunların hazır bulundurması gereken bilgi ve belgeler gibi konulara ilişkin ziyaret programı en az 1 hafta önceden tesis Sera Gazı Sorumlusuna e-posta/mail ile bildirilir. 

STARETJIK ANALIZIN PLANLANMASI

Doğrulayıcı veya Baş Doğrulayıcının Seçimi ve Tarafsızlık Değerlendirmesi ve Atanması

Akreditasyon Tebliğine uygun süre ve fiyatlara göre sözleşme imzalanmış tesislerde son 2 yıl içerisinde Doğrulama Hizmeti verilmemiş ise Stratejik Analiz Saha hizmeti verilmesi zorunludur.

Sözleşmede belirtilmiş ve Stratejik Analiz Saha Hizmeti verilmeyecek tesislerde sadece Satretjik Analiz ofis aşaması yapılır .

Doğrulayıcı Kuruluşumuz;  Doğrulayıcı Baş Doğrulayıcı Havuzundan Doğrulama yapılacak İşletmenin kapsamına uygun aynı kapsamda ve yetkinlikteatanmış bir Baş Doğrulayıcı veya Doğrulayıcıyı Stratejik Analizin yapılabilmesi için  atamasını yapar.

Satretjik Analizi Saha denetimini yürütecek Baş Doğrulayıcı veya Doğrulayıcının Doğrulama yapılacak tesiste teknik Yetkinliği yok ise Sahada görevlendirilmek üzere Doğrulama Yapılacak tesisin kapsamına uygun yetkinlikte değerlendirilmiş ve atanmış bir Teknik Uzman görevlendirir.

Stratejik Analiz Saha denetiminde Teknik Uzman görevlendirilmedi ise Doğrulamanin Saha aşamasında mutlaka bir Teknik Uzman görevlendirilir.

Staratejik Analiz için uygun görülen Doğrulama Ekibi Üyeleri tarafsızlık değerlendirmesine tabi tutulur. 

Stratejik Analiz yapacak Doğrulayıcı ve Baş Doğrulayıcının Görev Teyidinin yapılması

Ataması yapılan Doğrulayıcı veya Baş Doğrulayıcı İşletmeye bildirilir ve İşletmeden ataması yapılan Doğrulayıcı veya Baş Doğrulayıcı herhangi bir itiraz gelmesi durumunda Müşteri Memnuniyet Şikâyet ve Itirazlari Yönetim Sürecine göre değerlendirme yapılır. İtiraz gerekçesi makul ise Staretjik analiz için tekrar  yetkin bir Doğrulayıcı veya Baş Doğrulayıcı ataması gerçekleştirilir.

Stratejik Analiz yapacak Doğrulayıcı ve Baş Doğrulayıcının Online Çevre Sistemi Üzerinden Atamasının Yapılması

İşletmeden görev teyidi alınan Baş Doğrulayıcı veya Doğrulayıcı Online Çevre Sistemi Üzerinden ataması gerçekleştirilir.

Stratejik Analiz yapacak Doğrulayıcı ve Baş Doğrulayıcıya Bilgi ve Belge aktarımı

Stratejik Analizde görev alacak Doğrulayıcı veya Baş Doğrulayıcıya stratejik analiz için işletmeye ait olan gerekli bilgi ve belgeleri aktarır. Doğrulayıcı veya Baş  Doğrulayıcı işletmeye ait olan belge ve bilgiler üzerinden gerekli incelemeleri yapar eksik bilgi ve belgeler var ise işletmede sorumlu olan personelle iletişime geçerek gerekli bilgi ve belgeleri talep eder.

Stratejik Analiz Tarihlerinin Belirlenmesi

Stratejik Analizde görev alacak Doğrulayıcı veya Baş Doğrulayıcı Yapılacak Ofis ve sahadaki Stratejik Analizlerin tarihleri ile ilgili planlama çalışması yapar ve İşletme ile Sahada yapılacak Stratejik analizin tarihini karşılıklı olarak belirler.

Doğrulaması yapılacak tesiste son 2 yıl içerisinde doğrulama sürecini yürütmemiş ise Doğrulayıcı veya Baş Doğrulayıcı Saha da yapılacak Stratetjik analizleri Doğrulaması yapılacak yılın içerisinde tamamlamak zorundadır. Stratejik analiz süreleri tebliğde belirtilen sürelerden az olamaz.

Sahada yapılan Stratejik Analizler mevzuatta belirtilen süreler üzerinden planlanır fakat İşletmenin yaptığı faaliyetlerin karmaşıklığı ve düzeyi vb konulara göre bu sürelerde artış yapılabilir. 

STARETEJIK ANALIZIN YAPILMASI

Stratejik Analizin Ofis Aşamasının Yapılması

Sahada yapılacak Stratejik Analize hazırlık amacıyla Stratejik Analizi yapacak Doğrulayıcı veya Baş Doğrulayıcı İşletmeye ait Bilgi ve Belgeleri ayrıca Çevre Online Sistemi üzerinden Doğrulama yapılacak İzleme dönemine ait İzleme Planını inceler, İşletmenin Doğrulama Yetki kapsamı değerlendirilir, var ise Emisyon Raporu incelenir ve Satretjik Analiz Kayıtları oluşturulurak Sahada yapılacak Stratejik Analiz gerekli hazılıklar tamamlanır. Bakanlık tarafından İzleme Planı Onaylanmamış İşletmeler bu işlemi tamamlamadan sahadaki Stratejik Analiz çalışmaları başlatılmaz ve bu durumda İşletmeye bu Uygunsuzluk bildirilir.

Stratejik Analizin Saha Aşamasının Yapılması

Sahada yapılacak Stratejik Analiz Doğrulama sürecinde yürütülecek faaliyetlerin özelliği, ölçeği ve karmaşıklığını belirlemek üzere tesis ile ilgili tüm faaliyetler hakkında Doğrulayıcı veya Baş Doğrulayıcı tarafından sahada gerekli olan bilgi ve belgeler toplanır ve gözden geçirilir.

Sahada yapılan Stratejik Analizlerde Doğrulayıcı veya Baş Doğrulayıcı özelikle aşağıdaki konularda bilgi ve belgeleri toplar;

Tesis Faaliyetlerinin Kapsamın Kontrolü

Emisyon Kaynaklarına ait Bilgiler ve Belgelerin gözden geçirilmesi

Kaynak Akışlarına ait Bilgiler ve Belgelerin gözden geçirilmesi

Emisyon Noktalarına ait Bilgiler ve Belgelerin gözden geçirilmesi

Uygulanan İzleme Yönteminin Detayları Hakkında Bilgi

İzleme Planında ve İzleme Sisteminde olan Önemli Değişikikler ve Nedenleri

Emisyon Faktörlerine ait Bilgiler

Uygulanan Kademeler ve Kademelere ait değişiklikler

Faaliyet Verilerinin belirlenmesinde kullanılan İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kalibrasyon ve Belirsizlik bilgileri

Laboratuvarda Analiz yapılıyor ise akreditasyon vb bilgiler

Veri Akış faaliyetleri ile ilgili Birincil Veri kaynaklarından Verinin saklanmasına kadar olan bütün aşamalara ait bilgiler

Veri Boşluklarına ait bilgiler

Risk Analizleri ve sonuçları

Veri akış ve Kontrol sistemine ait prosedürler ve Uygulama durumları 

Uygunsuzluk, Mevzuata Aykırı Durum ve Hatalı Bildirimlerin İşletmeye Bildirilmesi Düzeltilmesi ve Stratejik Analizin Tamamlanması

Stratejik Analizin gerek ofis gerekse Saha denetimlerinden elde edilen bilgiler Doğrulayıcı veya Baş Doğrulayıcı tarafından değerlendirilir ve doğrulama faaliyetlerine engel herhangi bir Uygunsuzluk, Mevzuata Aykırı Durum veya Hatalı bildirim var ise bu durum İşletmeye bildirilir ve işletmenin ilgili uygunsuzluklarının ve hatalı bildirimlerinin düzeltilmesi istenir. 

DOĞRULAMAYA HAZIRLIK

Doğrulama Ekibinin Belirlenmesi ve Tarafsızlık Değerlendirilmesi

Stratejik Analizden elde edilen bilgiler doğrultusunda Doğrulayıcı Baş Doğrulayıcı ve Teknik Uzman Havuzundan Doğrulama yapılacak İşletmenin kapsamına uygun aynı kapsamda ve yeterlilikte işletmenin karmaşıklık düzeyide göz önünde bulundurularak yeterli sayıda Doğrulayıcı Baş Doğrulayıcı ve Teknik Uzmanlardan oluşan bir Doğrulama Ekibi seçimi yapar.

Doğrulama Ekibine Ekip içerisinden bir Baş Doğrulayıcı Ekip Lideri olarak belirlenir.

Genelikle Stratejik Analiz için görevlendirilen Doğrulayıcı ve Baş Doğrulayıcı teknik veya başka nedenlerle bir sebep yok ise Doğrulama Ekibi içerisinde yer alır. 

Satretjik Analiz Saha aşamasında Teknik Yeterliliği olan Teknik Uzman veya Baş Doğrulayıcı veya Doğrulayıcı görevlendirilmedi ise Doğrulamanın saha aşamasında Teknik Yeterliliği olan Teknik Uzman veya Baş Doğrulayıcı veya Doğrulayıcı  görevlendirilmek zorundadır.

Firmamız Stratejik analizde görev alanlardan farklı ekip üyelerinin görev alması planlandığı durumlar için  Doğrulama için uygun görülen Doğrulama Ekibi üyelerini atamasını yaparak kayıt altına alır ve aynı zamanda her bir ekip üyesini tarafsızlık değerlendirmesini tabi tutar. 

Doğrulama Ekibi ile birlikte Doğrulama Ekibinden bağımsız bir yetkin ve atanmış bir Baş Doğrulayıcıyı Doğrulamanın Bağımsız Gözden Geçiricisi olarak atar. 

Baş Doğrulayıcı atamalarında Baş Doğrulayıcının bir doğrulama döneminde görev aldığı ve alacağı toplam doğrulama süreleri göz önünde bulundurulur. Doğrulama Süreleri Baş Doğrulayıcının toplam 120 adam-günlük Doğrulama Süresinden düşülür. Baş Doğrulayıcının gününden düşülecek Doğrulama Süresi Doğrulama Ofis + Doğrulama Saha sürelerinin toplam süresidir ve Mevzautalara göre bir doğrulama dönemi içerisinde bir baş doğrulayıcı, azami olarak doğrulama sürelerinin toplamı 120 adam-günlük doğrulama işini yürütebilir.  

Doğrulama Ekibi Görev Teyidinin yapılması

Ataması yapılan Doğrulama Ekibinin üyelerini İşletmeye bildirilir ve İşletmeden ataması yapılan Doğrulama Ekibi üyelerinden herhangi birisine itiraz gelmesi durumunda Müşteri Memnuniyet Şikâyet ve Itirazlari Yönetim Sürecine göre değerlendirme yapılır. İtiraz gerekçesi makul ise Doğrulama Ekibi üyeleri için tekrar atama gerçekleştirilir.

Doğrulama Ekibinin Online Çevre Sistemi üzerinden  Atamasının yapılması

İşletmeden görev teyidi alınan Doğrulama Ekibi Online Çevre Sistemi Üzerinden ataması gerçekleştirilir. 

Doğrulama Ekibi Liderine Doğrulamaya İlişkin Bilgi ve Belge aktarımı

Doğrulamada görev alacak Doğrulama Ekibi liderine yapacağı doğrulama faaliyeti için daha önceden elde edilmiş işletmeye ait olan gerekli bilgi ve belgeleri ve Stratejik Analiz sonuçlarını aktarılır. Doğrulama Ekip Lideri işletmeye ait olan belge ve bilgiler üzerinden gerekli incelemeleri yapar eksik bilgi ve belgeler var ise işletmede sorumlu olan personelle iletişime geçerek gerekli bilgi ve belgeleri tekrar talep eder. 

DOĞRULAMA PLANIN YAPILMASI

Katkı Analizinin Yapılması

Doğrulama Ekip Lideri Stratejik Analizden ve işletmeden elde edilen bilgiler ışığında; katkı analizini yapar.

Katkı Analizinin amacı; Doğrulamanın ilerleyen aşamalarında hangi Emisyon Kaynaklarına, Kaynak akışlarına veya Emisyon Noktalarına odaklanılması gerektiğinin tespiti amacıyla yapılmaktadır. 

Doğrulama Ekip Lideri Katkı Analizinde İşletmedeki  Emisyon Kaynaklarına, Kaynak akışlarına veya Emisyon Noktalarının yıllık toplam CO2eşd. Miktarlarını Biyokütle içeriyor ise oranalrını ve miktarlarını göz önünde bulundurarak büyükten küçüğe doğru bir sıralama ile kaydeder.

Doğrulama Riskleri değerlendirilirken Katkı Analizi sonuçları çok önemlidir.  Katkı analiz sonuçları hangi kaynak akışlarına odaklanması gerektiği ile ilgili sonuçlar ortaya koymaktadır. 

Doğrulama Risklerinin Değerlendirilmesi

Doğrulama Riskleri değerlendirilmesi etkin bir doğrulama süreci tasarlamak, planlamak ve uygulamak için Doğrulama Ekip Lideri tarafından yapılır.

Doğrulama Riskleri değerlendirilirken;

Stratejik Analizden gelen bilgiler,

İşletmenin daha önce sunduğu bilgi ve belgeler

Önemlilik seviyesi

İşletmenin İzleme ve raprolama için yapmuş olduğu Risk Değerlendirmesi

Katkı Analiz Formu Sonuçları

gibi bilgi belge ve faktörler göz önünde bulundurulur.

 

Doğrulama Riskleri değerlendirmesinde öncelikle işletmeden alınan bilgiler ışığında ve katkı analiz sonuçlarına göre

İşletmenin Dahili Riskleri

Kontrol Faaliyetleri

Kontrol Riskleri 

Doğrulama Programının Hazırlanması

Yapılan Katkı analizi, Risk Analizi, göre yapılacak Doğrulama faaliyetlerinin niteliği, kapsamını, ne şekilde ve ne zaman yürütüleceğini tarif eden bir Doğrulama Programı Doğrulama Ekip Lideri tarafından hazırlanır.

Doğrulama Programı İ.R Tebliğine göre yapılacak Kontroller ve Risk Analiz Sonuçlarından gelen Kontrol Test Faaliyetleri ile birlikte yapılacak doğrulama faaliyetlerinin, Kapsam İçi Kapsam Dışı veya Stratejik Analizde yapılmış şeklinde işaretlenir, Kontrol Yönteminin ne olacağı, Doğrulama Sonuçlarının nereye kayıt edileceği,Doğrulamanın Nerede yapılacağı, Hangi Doğrulama Ekip Üyesinin yapacağı, Hangi tarihte yapılacağı ve Tahmini Doğrulama Süresinin ne olacağı gibi bilgiler Doğrulama Programında kayıt altına alınır.

Doğrulama Ekip Lideri tarafından hazırlanan Doğrulama Programı için doğrulama yapılacak işletmeye teyit almak için gönderilir.

Doğrulama sırasında, azaltılması gereken ilave bir risk veya belirlenenden daha az risk olduğunu tespit edildiğinde risk analizini ve doğrulama planını güncellenir ve doğrulama faaliyetlerini güncellenen risk analizi ve doğrulama planına uygun hale getirilir.

Veri Örneklem Planın Hazırlanması

Veri Örneklem Planı Risk Değerlendirme sonuçlarına ve Doğrulama Programındaki İ.R Tebliğine Uygunluk Kontrollerine göre Analitik Prosedürlerin uygulanması ve Veri Analizi Veri doğrulama faaliyetleri için Doğrulama Ekip Lideri tarafından yapılır. 

Doğrulama Programının İşletmeye Bildirimesi

Baş Doğrulayıcı hazırlanan Doğrulama Programı Veri Örneklem Planı vb doğrulamaya ilşkin bilgi ve belgeleri işletmeye gitmeden önce işletmenin Sera Gazı İzleme Sorumlusu ile iletişim kurararak mutabakat sağlar. Mutabakat sağlanan Doğrulama Programı ve kayıtları en az  1 hafta önceden işletmeye  gönderilir. 

İşletmeden Doğrulama Programı Onay teyidi alınır, herhangi bir değişklik var ise Doğrulama Programı revize edilir,  revizyona ilişkin onay teyidi tekrar alınır.

Doğrulama Programına göre tesiste hazır bulunması gereken sorumlular, doğrulama yapılacak alanlar, doğrulama zamanı, doğrulama yaklaşımları ve süreleri, doğrulama ekip üyeleri gibi  bilgiler yer alır. 

DOĞRULAMANIN YAPILMASI

Doğrulama Teknikleri ve Doğrulamanın Yapılması

Doğrulama Faaliyetleri Doğrulama Ekibi tarafından Doğrulama Programına uygun olarak Sahada, Ofiste olmak üzere 2 metot kullanılarak yapılır. Doğrulama Programında Doğrulama faaliyetlerinden hangi doğrulamaların ofis denetimi hangi doğrulamaların sahada yapılacağı belirtilmektedir.

Doğrulamalar, Doğrulama Programına göre yapılır.

Doğrulama faaliyetlerinde Doğrulama Ekibi aşağıdaki 3 test metodu ile doğrulamaları gerçekleştirir.

İzleme Yönteminin Doğrulanması

Analitik Prosedürlerin Uygulanması

Veri Doğrulama

Yapılacak Doğrulama Faaliyetlerinde öncelik ofis denetimi olup ofis denetimi sonrası sahada yerinde örneklem alma ve yerinde kontrol şeklinde gerçekleştirilir.

Ofis Denetimlerinde Doğrulama Ekibi üyeleri Doğrulama Programına göre yapacağı doğrulama faaliyetlerinde İşletmeden temin etmesi gereken bilgi ve belgeleri talep etmek zorundadır.

Saha denetimlerinde Doğrulama yapıldığı zaman yapılacak doğrulama faaliyeti için doğrulama faaliyetine katılan Ekip Üyeleri ve İşletme sorumluları kayıt altına alınmak zorundadır.

Doğrulama Sırasındaki Geri Bildirimleri Doğrulama Delillerinin Toplanması ve Doğrulama Bulgularının Oluşturulması

Doğrulama Sırasında Doğrulama Kriterlerine karşılık gelen noktalarda Doğrulama Ekibi tarafından anlaşılmayan ve açıklanması istenen konularda Tesise Geri Bildirim Formu ile açıklama istenir. Geri Bildirim cevapları ve deliller yeterli ise Geri Bildirim Formu kapatılır. Geri Bildirim formundaki tesis cevapları ve deliller yeterli değilse Uygunsuzlukların Mevzuata Aykırı Durum Hatalı Bildirimlerin Tavsiye İyileştirmelerin Tespiti yapılır.

Doğrulama Sırasında Doğrulama Kriterlerine karşılık Doğrulama Bulguları oluşturmak üzere işletmeden alınan deliller kayıt altına alınır.

Doğrulama Delilleri Doğrulama Kirterlerine göre değerlendirilerek Doğrulama Ekibi tarafından Doğrulama Bulguları oluşturulur.

Uygunsuzlukların Mevzuata Aykırı Durum Hatalı Bildirimlerin Tavsiye İyileştirmelerin Tespiti ve Düzeltilmesi

Doğrulama Faaliyetlerinde Geri Bildirim Formlarına verilen cevaplar ve Doğruama sırasında tespit edilen Uygunsuzluk, Mevzuata Aykırı Durum ve Hatalı Bildirimler, Tavsiye İyileştirmeler Doğrulama Ekip Üyeleri tarafından kayıt altına alınır ve İşletmeye bildirilmeden önce Doğrulama Ekip Liderinin onayı alınır.

Uygunsuzluklar, Mevzuata Aykırı Durumlar Hatalı Bildirimler ve Tavsiye İyileştirmeler,  Uygunsuzluk ve Hatalı Bildirim Formu  aracılığı ile takip edilir.

İşletmenin Emisyon Raporunun doğrulanabilmesi için Uygunsuzluklar, Mevzuata Aykırı Durumlar ve Hatalı Bildirimler işletme tarafından düzeltilmesi gerekir.

Tespit edilen Uygunsuzluk, Mevzuata Aykırı Durum ve Hatalı Bildirimler düzeltme sonuçları Baş Doğrulayıcı tarafından kontrol edilir ve uygun ise Uygunsuzluk Mevzuata Aykırı Durum ve Hatalı Bildirimler ilgili Uygunsuzluk ve Hatalı Bildirim Formu yazılım sistemi üzerinden kapatılır. 

Tesiste, kendisine bildirilen hatalı bildirimleri veya uygunsuzlukları düzeltemezse, Baş Doğrulayıcı doğrulama raporunu sonuçlandırmadan önce söz konusu uygunsuzlukların veya hatalı bildirimlerin rapor edilen veriler üzerindeki etkisini değerlendirmek amacıyla, Tesisten uygunsuzluğun veya hatalı bildirimin temel sebeplerini açıklamasını talep eder. 

Baş Doğrulayıcı, düzeltilmemiş Hatalı Bildirimlerin, tek başına veya diğer Hatalı bildirimlerle birlikte, rapor edilen toplam emisyonlar üzerinde önemli bir etkisi olup olmadığını belirler. Baş Doğrulayıcı hatalı bildirimlerin önem seviyesini değerlendirirken, hatalı bildirimin boyutunu, niteliğini ve meydana geliş sebeplerini dikkate alır. 

Baş Doğrulayıcı, düzeltilmemiş Uygunsuzluk, Mevzuata Aykırı Durumların, tek başına veya diğer Uygunsuzluk, Mevzuata Aykırı Durumlarla birlikte, rapor edilen veriler üzerinde önemli bir etkisi olup olmadığını ve bunun önemli hatalı bildirimlere yol açıp açmadığını belirler. 

Baş Doğrulayıcı, hatalı bildirimleri tek başına veya diğer hatalı bildirimlerle beraber önemlilik seviyesinin altında olsalar bile, boyutları ve meydana geldikleri özel durumların tabiatına göre gerekli ise önemli hatalı bildirim olarak kabul eder. 

Düzeltilebilir nitelikte hatalı bildirimler içeren sera gazı emisyon raporları doğrulanamaz. Baş Doğrulayıcı doğrulama kararını alırken Hatalı Bildirimin tesisin tabi olduğu önemlilik seviyesi  (Kategori A ve B tesisleri % 5,  Kategori C tesisleri %2 ) hatalı bildirimlerin ihmal edilebileceği anlamına gelmez. 

Baş Doğrulayıcı, düzeltilmemiş Uygunsuzluk, Mevzuata Aykırı Durumların, tek başına veya diğer Uygunsuzluk, Mevzuata Aykırı Durumlarla birlikte, rapor edilen veriler üzerinde önemli bir etkisi olup olmadığını ve bunun önemli hatalı bildirimlere yol açıp açmadığına karar verse bile Doğrulama Raporu tatmin edici şekilde doğrulanmaz yorumlarla doğrulanabilir. 

SON KONTROLLER VE DOĞRULAMA RAPORUNUN HAZIRLANMASI

Son Kontroller

Baş Doğrulayıcı tesiste Uygunsuzluklar, Mevzuata Aykırı Durumlar ve hatalı bildirimlerin kapatmalarını yaptıktan sonra Doğrulama Raporu yazmadan önce Izleme Planında, Emisyon Raporunda tesis tarafından yapılan  değişikliklerin göz ardı edilmemesi ve yeni bir Uygunsuzluklar, Mevzuata Aykırı Durumlar ve hatalı bildirimlerin oluşmaması ve Doğrulama Raporundaki bilgilerin güncel bilgiler olabilmesi için son kontrolleri yapar.

Doğrulama Raporunun Hazırlanması ve Doğrulama Görüşü 

Doğrulama Raporu Baş Doğrulayıcı tarafından Çevre Online sistemi üzerinden Bakanlık Doğrulama Raporu formatında hazırlanır. 

Baş Doğrulayıcı Doğrulama raporunda Doğrulama görüşünü oluşturu iken aşağıdaki durumları göz önüne alır.

Tesisin Emisyon Raporunda Uygunsuzluklar, Mevzuata aykırılıklar ve hatalı bildirimler yok ise Doğrulama Raporunda Tatmin Edici Şekilde Doğrulama görüşü oluşturulur.

Tesisin Emisyon Raporunda Uygunsuzluklar, Mevzuata aykırılıklar var  önemli hatalı bildirimler yok ise Doğrulama Raporunda Yorumlarla Doğrulama görüşü oluşuturulur ve Yorumlara neden olan Uygunsuzluklar, Mevzuata aykırılıklar belirtilir.

Tesisin Emisyon Raporunda Uygunsuzluklar, Mevzuata aykırılıklar ve  önemli hatalı bildirimler var  ise Doğrulama Raporunda Olumsuz Doğrulama görüşü oluşturulur ve olumsuzluğa neden olan Uygunsuzluklar, Mevzuata aykırılıklar ve hatalı bildirim miktarı belirtilir.

Olumsuz Doğrulama görüşü oluşturulmuş Emisyon Raporlarında doğrulama ekibi tarafından ihtiyatlı bir tahmini emisyon değeri belirtilir.

Doğrulama Raporu hazırlandıktan ve Doğrulama görüşü oluşturulduktan sonra Bağımsız Gözden Geçirme Sorumlusunun doğrulama faaliyetlerini ve raporu incelemesi için gönderilir.

 

 KAPATILMIŞ, KAPATILACAK VEYA FAALIYETLERINI DURDURMUŞ TESISLERIN DOĞRULAMA SÜREÇLERI

Kapatılmış İşletmelerin Doğrulama Süreçleri

02.12.2017 tarihinde yayınlanan Sera Gazi Emisyon Raporlarinin Doğrulanmasi ve Doğrulayici Kuruluşlarin Akreditasyonu Tebliği yayınlanma tarihinden önce kapatılmış işletmelerin Doğrulama Süreçlerinde Doğrulama Ekibi makul güven seviyesinde ilgili sera gazı emisyon raporunun önemli hatalı bildirimler içermediğine dair görüş oluşturamıyor ise doğrulama raporunda sera gazı emisyon raporunun doğrulanamamasına dair sebepler ve Doğrulama Ekibi tarafından yapılmış ihtiyatlı bir emisyon tahmini değeri belirtilir. Bütün Doğrulama süreçleri Bakanlik tarafından Onaylanmış İzleme Planı çerçevesinde yürütülür.

Kapatılacak İşletmelerin Doğrulama Süreçleri

02.12.2017 tarihinde yayınlanan Sera Gazi Emisyon Raporlarinin Doğrulanmasi ve Doğrulayici Kuruluşlarin Akreditasyonu Tebliği yayınlanma tarihinden sonra kapatılacak işletmelerin Doğrulama Süreçleri ve saha denetimleri Doğrulama Ekibi tarafından tesis kapatılmadan tamamlanmak zorundadır. Bütün Doğrulama süreçleri Bakanlik tarafından Onaylanmış İzleme Planı çerçevesinde yürütülür. 

BAĞIMSIZ GÖZDEN GEÇIRME FAALIYETI VE DOĞRULAMANIN TAMAMLANMASI

Bağımımsız Gözden Geçirme Denetçisi olarak Atanan Baş Doğrulayıcı tesisin ilgili kapsamından atanmamış ise tesisin ilgili kapsamında değerlendirilmiş yetkin  bir Teknik Uzman Bağımsız Gözden Geçirme Denetçisine yardımcı olması amacıyla görevlendirilir. 

Bağımsız Gözden geçirme sorumlusu Doğrulamanın en başından sonuna kadar olan bütün aşamaları ve kriterleri gözden geçirir ve doğrulamada olabilecek hataların yanlış uygulamaları tespit eder.

Bağımsız gözden geçirme sırasında Doğrulama Ekibi Liderine yaptığı faaliyetlerle ilgili geri bildirimler yapar ve Doğrulama Ekibi Liderinin verdiği geri bildirim cevaplarına göder Bağımsız gözden geçirme kriterinin uygunluğuna veya Uygunsuzluğuna karar verir.

Bağımsız Gözden Geçirme faaliyeti sonucunda uygun bulunan Doğrulama Raporları Baş Doğrulayıcı tarafından Online Sistem üzerinden Elektronik imza ile imzalanır ve Doğrulama Raporunu tastik eden AURA personeline  gönderilir.

Bağımsız Gözden Geçirme faaliyeti sonucunda uygun bulunmayan Doğrulama Raporları doğrulamada revizyon gerekiyor ise planlanma aşamasından başlayarak tekrarlanır ve revize edilir. 

Bağımsız gözden geçrimesi yapılmış ve Baş Doğrulayıcı tarafından onay verilmiş Doğrulama Raporları Doğrulama Raporunu tastik eden AURA personeli tarafından herhangi bir eksik vb durum olmaması açısından gözden geçirilir ve Doğrulama Raporu Uygun ise Doğrulama Raporunu tastik eden AURA personeli tarafından Elektronik İmza ile imzalanarak Tesise teslim edilir. 

BAKANLIK TARAFINDAN DOĞRULAMA RAPORLARININ İADESİ DOĞRULAMA SONRASI REVİZYON SÜRECİNİN İŞLETILMESI

Doğrulama Faaliyetleri tamamlanıp Doğrulama Raporu İşletmeye sunulduktan sonra işletme veya Bakanlık tarafından Doğrulama Raporuna yapılacak itirazlar Müşteri Memnuniyet Şikâyet Ve Itirazlari Yönetim Sürecine göre alınır.

Yapılan itirazlar ve gerekçeleri İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Komitesi tarafından değerlendirilir.

İtiraz gerekçeleri haklı ise İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Komitesinin vereceği aşağıdaki  kararlara göre hareket edilir.

İade sebebi Emisyon Raporunda maddesel düzeltme ise gerekli düzeltmeler yapılır ve İşletmeye 30 gün içerisinde teslim edilir.

İade Sebebi Emisyon Raporundaki maddi hatalar ise Doğrulama ve Doğrulamanın bir kısmı tekrarlanır ve Emisyon Raporu İşletmeye 30 gün içerisinde teslim edilir.

Bakanlıkça iade edilen Emisyon raporun önemli hatalı bildirimler içerdiğinin veya doğrulama sürecinin makul güven seviyesinde bir doğrulama görüşü oluşturmaya engel olacak şekilde Tebliğ hükümlerine aykırı yürütüldüğünün tespit edilmesi ve doğrulanmış sera gazı emisyon raporunun geçersiz sayılması durumunda;  90 gün içerisinde daha önceki doğrulama ekibinde görev alanlardan farklı ve Yetkin bir  doğrulama ekibi görevlendirilerek Doğrulama tekrarı yapılır ve Emisyon Raporu işletmeye teslim edilir.

Doğrulama Tekrarlarinda Stratejik Analiz saha ziyareti yapılmaz Doğrulamanın Ofis ve Saha denetimleri yapılır.

Daha önceki Doğrulama ekibinden farklı bir yetkin bir Doğrulama Ekibi yok ise İşletme ile imzalanan Doğrulama Söleşmesi hükümlerinde hareket edilir. 

Sera Gazı Mevzuatı kapsamında Bakanlık tarafından tekrar yapılması talebinde doğrulamayı yapan ekipten farklı bir ekiple tekrar eden doğrulama faaliyeti yukarıdaki doğrulama aşamalarına uygun olarak yapılır. 

DOĞRULAMA DOKÜMANLARI VE KAYITLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

Doğrulama Ekip Üyeleri,  verilen hizmetleri yürürlükte olan Prosedür,  Talimat vb. doğrultusunda gerçekleştirirler.

Doğrulama Ekip Üyeleri, Projelere ilişkin doğrulama kayıtları, yol konaklama vb kayıtlarda dahil mutlak suretle oluşturmak zorundadırlar, Doğrulama Hizmeti sunumuna ilişkin bütün kayıtlar; minimum 10 yıl muhafaza edilir.